Anul 2018

slide-timeline-12

Pregătirile pentru restaurarea bisericii de lemn le-am pornit, hotărât, de la începutul anului: stejarii au fost aleși din pădurea locului și aduși lângă biserică prin luna lui aprilie, iar în iulie am început cioplirea manuală a tălpilor, cu pricepuții meșteri dulgheri ardeleni (moți). Apoi ne-am odihnic un pic și numai bine a venit vremea practicilor studențești și am organizat Atelierul multidisciplinar din jurul bisericii de lemn la Crivina de Sus, ediția 2018. Activitățile s-au orientat către prezentarea proiectului de restaurare studenților, vizitele de documentare a zonei și la meșterii locului, și, o noutate: am introdus martorii topografici pentru monitorizarea comportării în timp a structurii bisericii de lemn.

În primăvară, sub îndrumarea peisagiștilor, s-au plantat puieții pentru viitoarea livadă destinată conservării soiurilor locale, prin care s-a planificat demararea unei cercetări asupra biodiversității zonei, a ecosistemelor și practicilor agricole locale.

În prezent, lucrările de restaurare continuă. Fundația din zidărie de piatră se va reface, urmată de înlocuirea câtorva dintre elementele structurale din lemn ale bisericii, iar în toamnă ne dorim să batem șindrila.

Mai multe informații legate de activitatea noastră, de-a lungul anilor, se poate accesa pe paginile proiectelor:  Biserici înlemnite din Banat, Cimitire din Banat și CEVA Patrimoniu.

 

Anul 2017

slide-timeline-2

În continuarea acțiunilor din 2016, noul an începe cu organizarea unui seminar la Mănăstirea Românești (județul Timiș) unde, în prezența preoților din parohia Făgetului, echipa a expus câteva recomandări în protecția și conservarea bisericilor de lemn, atât ce ține de partea de pictură și obiecte de cult, cât și de partea arhitecturală și a peisajului din jurul acestora, încurajând elaborarea unui Jurnal de întreținere a bisericii de lemn.

Atelierul multidisciplinar din jurul bisericii din Crivina de Sus 2017, îi aduce aproape de proiect pe specialiști în conservarea și restaurarea patrimoniului, Szabo Balint (expert în restautare monumente istorice), Alexandru Baboș (arhitect, cercetare pe biserici de lemn), Dorottya Makay (specialist în restaurarea monumente istorice), Livia Bucşa (biolog) și Ioana Rus (istoric de artă).

În vară, ne-am mobilizat să mutăm șura părintelui Ionel, parohul bisericii, de la Poieni, un sat din proximitate, pe un loc de casă la Crivina de Sus, și astfel, am ales și conservat primul corp al Centrului de Valorificare a Patrimoniului, denumit CEVA Patrimoniu. Între timp, arheologul Cristian Floca ne-a ajutat în documentarea fundației, potecii perimetrale și a pardoselii din interiorul bisericii, iar Bogdan Ilieș ne-a dezlegat din punct de vedere istoric, o parte dintre necunoscutele bisericii de lemn de la Crivina de Sus.

O vizită de bun augur a fost cea a antropologului François Ruegg, cercetător preocupat de țările Europei Centrale și de Sud-Est, un bun partener de dialog pe subiectul soluțiilor de dezvoltare a comunităților rurale din zonele montane.

 

Anul 2016

slide-timeline-8

Cercetările inițiate în anii trecuți continuă cu Atelierul multidisciplinar din jurul bisericii din Crivina de Sus din 2016. În acest an acțiunile focalizează pe studiul componentei productive a peisajului, printr-o analiză a practicilor agricole locale, coordonată de peisagiștii echipei.

Graficiana Anca Trif ne lasă amintire o serie de ilustrații de la fața locului, iar practic, după o săptămână, am lăsat în urmă a doua poartă de acces spre biserică.

Finalul Atelierului a însemnat un pas important, la care ne-am gândit încă din primii ani ai demersului, adică o primă interacțiune colectivă cu locuitorii Crivinei de Sus, o întâlnire benefică tuturor, în care s-au dezbătut multiplele și diferitele percepții despre realitățile locului. Bucuroși de dialogul avut, am concluzionat că preocupările noastre legate de Crivina de Sus se îndreaptă și spre identificarea de soluții pentru nevoile locale, temă ce rămâne deschisă, spre o dezbatere viitoare.

Dar, nu peste mult timp, entuziasmul adunat în jurul proiectului, dezvoltarea unei viziuni sistematice asupra patrimoniului și dorința de a remedia neajunsurile locale, au dus la nașterea unei idei îndrăznețe, crearea unui centru de valorificare a patrimoniului, ceea ce devine, în scurt timp, un alt obiectiv al acțiunii noastre.

Spre toamnă, la Timișoara, am organizat Oglinda de lemn, o expoziție-instalație, orientată spre a aduce în atenția oamenilor preocupați de trecutul nostru valoros, tema Patrimoniului de lemn din Banat – provocări și soluții, continuată cu o dezbatere în cadrul unei mese rotunde, ceea ce a generat un mesaj consistent și noi acțiuni.

 

Anul 2015

slide-timeline-9

Anul acesta am fost mai ambițioși și ne-am propus să explorăm mai mult acțiunea patrimonială. Într-o lecție despre patrimoniu condusă de Nicoleta Mușat, elevii din zona Făgetului au interacționat cu proiectul nostru, vizitându-ne pe șantier. Apoi, pentru a clarifica istoria edificiului de lemn, arheologul Botár István, de la Muzeul Secuiesc al Ciucului, ne-a arătat cum se prelevează probele de lemn prin metoda dendrocronologică, iar artistul Giacomo Zaganelli a provocat participanții atelierului într-un exercițiu de land art.

Spre toamnă, am reușit să facem un pas mare, să protejăm biserica de lemn cu o structură textilă tensionată (eșafodaj), cu rolul de a reduce riscurile degradării monumentului istoric, până când se va încheia restaurarea acestuia.

 

Anul 2014

slide-timeline-1

Atelierul multidisciplinar în jurul bisericii din 2014 a continuat cercetările din anul precedent și a adus în plus fotogrametrierea lăcașului de cult și testarea fundațiilor Krinner, pentru viitoarea structură de protecție a monumentului. În cadrul atelierului de urbanism a avut loc cartografierea Crivinei de Sus și a localităților din comuna Pietroasa; Cătălin Sorescu (inițiatorul Muzeului Uneltelor din Timișoara, https://www.facebook.com/MuzeulUneltelor/) și meșterul Florin Lăzărescu ne-au arătat cum se sculptează lemnul pentru realizarea stâlpilor funerari, după modelul celor identificați în cimitir, iar Gabriel Kelemen a coordonat cu o intervenție artistică legată de tema sacralității, în urma căreia a rezultat o instalație în jurul bisericii. În ceea ce privește intervențiile practice din jurul bisericii, participanții la atelier au continuat împrejmuirea de nuiele pe latura de est a cimitirului.

 

Anul 2013

slide-timeline-11

La Crivina de Sus am ajuns în 2013, ca urmare a unei cercetări a cimitirelor din zona rurală a Banatului, sat în care am ales să organizăm un prim atelier interdisciplinar, denumit „Cimitirul ca element în evoluția peisajului cultural”. Situația descoperită acolo și atunci, vechea formă de organizare a cimitirelor în jurul bisericii de lemn și starea de conservare precară a acesteia ne-a trezit o dorință de cunoaștere și în același timp ne-a sensibilizat. 

De la cercetare la intervenție: obiectivul principal al proiectului de la Crivina de Sus devine restaurarea Bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (LMI: TM-II-m-A-06214) și a urmărit prospectarea locului în mai multe direcții. Tabăra de studiu a fost sincronizată cu practica studenților de la specializările: peisagistică, arhitectură, restaurare pictură și studii culturale, iar atelierele au acoperit următoarele teme:

*Relevarea și documentarea fotografică a bisericii de lemn; *Schița istorică a bisericii și localității, studiul de arhitectură vernaculară din zonă; *Analiza peisajului cultural în Crivina de Sus; *Cercetare etnologică asupra riturilor funerare și locuire; *Exercițiu demonstrativ de conservare a monumentelor funerare din piatră; *Conservarea stratului pictural la ușile împărătești și obiectele de cult; *Intervenții in situ: realizarea porții de acces în cimitir, a unei troițe și a împrejmuirii cu nuiele.

Organizarea demersului a presupus o parte aplicată a cercetării asupra obiectivului patrimonial și a proximității lui, coordonată de membrii echipei și diferiți specialiști. Finalul fiecărei zile a însemnat dezbateri informale, în jurul focului, pornind de la prelegeri susținute de invitații noștri: profesori, cercetători, practicieni.